Herhangi iki IPv4 adresi arasındaki mesafeyi görün ve her iki tarafta internet sağlayıcısının kim olduğu bilgisi gibi daha ileri analizler yapın.